LOVE: single video loop, 02:44, 2005

Barényi lets love metaphorically boil until it completely disappears from sight just to reappear again after reaching the boiling point. The video may also subtly make reference to the current often instant nature of a bleached or evaporating relationship or love, and to turbulences that may accompany it.LOVE: jednokanálová videoslučka, 02:44, 2005

Barényi necháva lásku metaforicky vrieť, až kým celkom nezmizne z očí, aby sa následne, po dosiahnutí bodu varu opäť ukázala. Video môže zároveň subtílnym spôsobom odkazovať aj k v súčasnosti neraz instantnej povahe vylúhovaného, alebo vyparujúceho sa vzťahu či lásky a turbulenciám, ktoré ju môžu sprevádzať.