ARGUMENT: single video loop, 08:15, 2007

Video is based on a real argument between me, and my sister, which happend sometimes in christmas 2006. I wrote down on a paper some sentencies which my sister said to me during the argument, just from my memories. Than i hired young actres, and tryed out to teach her, how to act the way, that she looks like my sister .
The video which you can see shows just a parts from whole recording, which took about three hours. Image is divided on two parts. One part of the video is made in such a way that one can be a mursed. So it seems like arguments are told just for participants. Second part shows that whole video is just a kind of drill of real situation.


HÁDKA: jednokanálová videoslučka, 08:15, 2007

Ide o hádku medzi mnou a mojou sestrou, ktorá sa udiala niekedy na vianoce v roku 2006. Z pamäti som si vypísal na papier tie zo sestriných výčitiek, ktoré mi počas hádky adresovala, a na ktoré som si spomenul. Potom som oslovil mladú absolventku herectva a pokúsil sa túto hádku znova zinscenovať. Nie však celú, ale len sestrinu rolu. Počas nahrávania som sa pritom snažil naučiť herečku povedať vety tak, ako ich vravela moja sestra pri hádke. Výsledné video ukazuje zostrih z natočeného materiálu. Ten je rozdelený na dve časti. Jedna časť videa vťahuje do svojho deja, divák má pri jej sledovaní pocit, že výčitky sú adresované práve jemu, zatiaľ čo druhá časť celú situáciu odhaľuje, a ukazuje že ide len o nácvik skutočnej situácie.