SHORT MANUAL FOR PERCEPTION OF EXQUISIT WORK: single video, 01:49, 2010

The work was created specifically for the exhibition titled ‘PERFECTION’, where participating artists reacted to this complex topic. In a short video, Barényi provides a guide for gallery visitors to teach them how to react in case they spot a perfect piece of art.KRÁTKY MANUÁL NA VNÍMANIE DOKONALÉHO UMELECKÉHO DIELA: jednokanálové video, 01:49, 2010

Práca vznikla špeciálne pre výstavu DOKONALOSŤ, kde zúčastnený autori reagovali na túto zložitú tému. V krátkom videu Barényi poskytuje manuál pre návštevníkov galérií, v ktorom ich učí ako sa správať v prípade, že dokonalé dielo v galérii zbadajú.