DUSK (BLACK BALLOONS): sound installation, black balloons, speakers, 2009.

This sound installation was created in a gallery room which was completely filled, from the floor to the ceiling, with inflated black balloons. The author’s goal was to explore fear and reactions of the spectators. In the room with balloons there was dusk, even darkness and it was possible not to see it but also hear it. The courageous spectators had to elbow their way out through thousands of black balloons not knowing what to expect on the next corner. Their fear was emphasized by a sudden and unexpected bursting of the balloons.
This work belongs to the on-going series of works dealing with the manipulation of spectators.ŠERO (ČIERNE BALÓNY): zvuková inštalácia, čierne balóny, reproduktory, 2009.

V tejto zvukovej inštalácii vytvorenej v galerijnej miestnosti, ktorá bola od podlahy po strop naplnená nafúknutými čiernymi balónmi, skúmal umelec strach a reakcie divákov. V miestnosti naplnenej balónmi vzniklo šero, až tma, ktorú tak bolo možné nielen vidieť, ale aj počuť. Divák sa s nutnou odvahou musel vtláčať medzi nespočet čiernych balónov, nevediac čo ho ďalej čaká. Obavy boli umocnené občasným a nečakaným hlučným prasknutím niektorého z balónov. Dielo patrí do priebežne rozvíjanej série prác zámerne manipulujúcich s divákmi.