SITE SPECIFIC VIDEO INSTALLATIONS "STAIRS, CEILING, ROOM": three short loops, 2008.

Three very short video loops taken from the well-known horror movies were projected on the purposely chosen places. The works Stairs (scenes taken from the horror movie Nosferatu, F. W. Murnau, 1929) and Ceiling (The Ring, G. Verbinski, 2002) were site specific installations where the author worked with the topic of fear. They were taken from the horror movies and were projected on the places they corresponded to and at the same time those places accentuated the “scary” content of the videos. According to the author’s own words: The effect of the videos is more intense when spectators know the movies from which the scenes were cut out because if the spectator realises what happens in the movie after the applied scene the effect of the desired fear can appear not only in the movie but also in the real life.”
The video installation Room (from the movies Polter Geist, T. Hoper, 1982 and The Exorcist, W. Friedkin, 1973) is a sequel of the two previous installations. Here, once again the author tries to arouse the uncomfortable feeling and mild tension inside spectators. “The spectator can get a feeling that he/she is in a situation they can not control.” The whole atmosphere is emphasized by the original soundtrack from the movies – creaking of the furniture and breaking of the ceiling.SITE-SPECIFIC-VIDEOINŠTALÁCIE "Schody, Strop, Izba": tri krátke loopované videá, 2008.

Tri krátke niekoľkosekundové videoslučky boli umelcom vybraté zo známych horrorových filmov a premietané na špecificky zvolených miestach. V prácach Schody (výber z hororu Nosferatu, F. W. Murnau, 1929) a Strop (výber z The Ring, G. Verbinski, 2002) išlo o site-specific inštalácie, pri ktorých bolo autorským zámerom pracovať s témou strachu. Boli teda vybrané z hororov a premietané na miesto, s ktorým vhodným spôsobom korešpondovali, a ono zase podporovalo ich "strašidelný" obsah. Podľa slov autora: "Celkové pôsobenie videí je intenzívnejšie, ak divák pozná filmy, z ktorých boli použité zábery vystrihnuté. Ak si totiž divák uvedomí, čo za použitou scénou vo filme nasleduje, a miesto, ktoré som pre ne vybral je dobré, môže sa dostaviť požadovaný efekt strachu, z odohrania sa tejto nepríjemnej situácie z filmu tu v reálnom svete.."
Videoinštalácia Izba (z filmov Polter Geist, T. Hoper, 1982 a The Exorcist, W. Friedkin, 1973) je voľným pokračovaním predchádzajúcich dvoch a umelec v nej pokračuje v snahe vzbudiť v divákovi nepríjemný pocit a mierne napätie. "Divák môže mať pocit, akoby sa ocitol v strede situácie, ktorú sám nemôže ovládať. " Atmosféru dotvára aj pôvodná zvuková stopa z filmov - škripot a vŕzganie nábytku a zvuk lámania sa stropu...