WHITE LIES: Kinetic light and sound installation, environment, 2019

A typical situation at a club: you're dancing in the dark while loud music plays, everything around you flashes or shines. Various thoughts are racing inside your head. In this case, the main ones involved are machines. They project their thoughts on the wall. A concrete, ironic, repeated sentence which doesn't let the machines sleep comes from the iconic situation when you answer the question "Are you alright?" with an untruthful white lie "Everything is alright" which eventually brings fatal consequences.

The kinetic light installation WHITE LIES is made of Meotar projectors put on moving pedestals that help the projectors move. Their movement purposely reminds us of dancing it's reinforced by the recording of a DJ's set. It’s a robotic metaphor of friends having fun in a night club.

This light and sound exhibition took place at the author's apartment during the exhibition "Everything is alright" for the first time. Along with other art pieces - a happening called "Friday night fever" and a video "Climax/community" they created a whole that criticizes the lifestyle of the author's friends and community. It's a continuation of a long time period where the author focuses on clubbing and clubbers. He is researching their lifestyle. He is oscillating on the edge of two different attitudes. On the one side, it's a way how to relax and forget about everyday problems. On the other is the danger of overdosing on everything this lifestyle and way of having fun brings.MILOSRDNÁ LOŽ: kynetická svetelná a zvuková inštalácia, environment, 2019.

Typická situácie v klube: tancujete v prítmí pri hlasnej hudbe, všetko okolo vás bliká, alebo len slabo farebne svieti. Hlavou vám víria rôzne myšlienky. V tomto prípade sú tancujúcimi aktérmi prístroje. Svoje myšlienky premietajú na steny priestoru. Konkrétna, ironická, opakujúca sa veta, ktorá strojom nedá spať, vychádza z ikonickej situácie, kedy na otázku“ SI V PORIADKU?“, väčšinou prichádza neúprimná odpoveď, malá milosrdná lož „VŠETKO JE V PORIADKU“ ktorá má s odstupom času fatálne následky.

Kinetická svetelná inštalácia WHITE LIES pozostáva z meotarov, umiestnených na pohyblivých podstavcoch, pomocou ktorých sa meotari hýbu. Ich pohyb zámerne vzdialene pripomína tanec, čo ešte umocňuje výrazná zvuková stopa DJ setu. Ide o robotickú parafrázu na kamarátov, ktorý sa bavia v nočnom klube.

Táto svetelná a zvuková inštalácia bola po prvý krát predstavená na výstave „Všetko je v poriadku“ ktorá prebiehala v autorovom byte. Spolu s troma ďalšími dielami : Happeningom „Friday night fever“ a videom: „Climax/community“ vytvárali celok, ktorý sa kriticky vyjadruje k životu komunity/najbližších priateľov autora. Je pokračovaním dlhšieho obdobia v ktorom sa autor zaoberá Clubbingom a clubbermi. Skúma spôsob života tejto komunity. Osciluje pri tom na hrane medzi dvoma prístupmi. Na jednej strane ide o spôsob, akým sa dá zabudnúť na každodenné problémy a zrelaxovať. Na druhej strane stojí nebezpečenstvo nadužívania všetkého čo tento spôsob zábavy ponúka.