FORCE MAJEURE / HIGHER POWER: photo in a frame, rotting flower in a pot, pills, straw, glass pane, books, stand, flat TV, mural, 2014 - 2017

The term force majeure relates to the law of insurance and is used to describe an extraordinary, unforeseeable and unavoidable event that causes damage due to causes that are outside the control of the parties. The author visualized this phenomenon, using several media. With this, viewers are served a work that was put together using every-day objects that make up a portrait of a particular person and suggest what happened. A 24-minute video composed of five sci-fi film that do not end well is also a part of the work. The installation is visually complemented by a mural dominated by fast and expressive brushstrokes that seemed to be caused by a higher power, or in other terms, force majeure.FORCE MAJEURE / VYŠŠIA MOC: fotografia v ráme, hnijúci kvet v kvetináči, tabletky, slamka, sklenená tabuľa, knihy, podstavec, TV, nástenná maľba, 2014 - 2017


Vyššia moc je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Tento jav autor vizualizuje za pomoci viacerých médií. Divákovi predkladá objekt vyskladaný z bežných predmetov, ktoré tvoria portrét konkrétnej osoby a napovedajú čo sa stalo. Súčasťou diela je aj 24 minútové video, zložené z piatich sci-fi filmov, ktoré sa nekončia dobre. Inštalácia je vizuálne doplnená o nástennú maľbu, rýchly a expresívny ťah štetcom, ktorý akoby ovládala vyššia moc.