HALLUCINEX: installation, curtain, ceiling light, colourful lightbulb, pedestal, glass, UV lamp, tonic water, 2016


The installation has been put together from several elements that had been observed at house parties or night clubs. Together, they form a cluster of ordinary objects that change their everyday character under club lights. The installation attracts attention and thus employs our minds by something other than everyday problems.

The work was part of the ‘Emergency Clubbing’ exhibition which charted excessive visits to night clubs for the purpose of forgetting about everyday problems.


HALLUCINEX: inštalácia, záves, stropné svietidlo, farebná žiarovka, podstavec, pohár, uv lampa,toniková voda, 2016


Inštalácia je poskladaná z viacerých prvkov ktoré sú odsledované z bytových či klubových večerov. Dohromady tvoria zoskupenie obyčajných predmetov, ktoré ale pri použití svetiel aké svietia v kluboch menia svoj každodenný charakter. Inštalácia na seba púta pozornosť a zamestnáva tak našu myseľ niečím iným ako každodennými problémami.

Práca bola súčasťou výstavy emergency klubing , ktorá mapovala nadmerné navštevovanie nočných klubov za účelom zabudnutia na každodenné problémy.