MORNING: curtains, decorative lamp, ceiling lamp shade with colorful lightbulb, steam engine, 2014

The almost empty gallery room which creates the environment of the morning contains items brought over from Barényi’s apartment. All these items together create an atmosphere of the morning, as it looks like the author's home. When the dawn breaks, the curtains are fastened, the steam engine is turned on and colored bulbs continue lighting so that visitors at the flat party believe that the night is not yet over.
Within the frame of the exhibition ‘TRYING TO FORGET’, this work represents the opposite of the packed photography installation ‘FLAT No. 6’. If the photography installation’s main purpose was the documentation of the flat itself, in the ‘Environment Morning’, the aim is to bring forward the atmosphere and the mourning over the arrival of the morning, that brings every night party to an end.


RÁNO: závesy, dekoratívna lampa, stropné tienidlo s farebnou žiarovkou, parostroj, 2014

Takmer prázdna miestnosť galérie, ktorá vytvára environment ráno, obsahuje veci prenesené z Barényiho bytu. Všetky tieto veci spoločne vytvárajú atmosféru rána, tak, ako vyzerá u autora doma. Keď začne svitať, zatiahnu sa záclony, spustí sa parostroj a farebné žiarovky zostávajú naďalej svietiť tak, aby mali návštevníci bytovej párty pocit, že noc ešte nekončí.
V rámci výstavy trying to forget predstavovala táto práca opozitum k preplnenej inštalácii fotografií byt č. 6. Ak v inštalácii fotografií išlo o dokumentáciu bytu, v environmente ráno ide o snahu priblížiť jeho atmosféru, a smútok z príchodu rána ktoré ukončí nočnú párty.