IN THE SPACE BETWEEN MY ROOM AND THE REST OF THE APPARTMENT EMERGE VAGUE CHILDHOOD MEMORIES: sound installation, 2014

The starting-point of Petr Barényi’s site-specific acoustic installation are his memories of childhood. In the gallery space, the artist reconstructed the acoustic background of the strong wind which he used to hear in his bedroom as a child. The sound, reminiscent of a wail, drowned out all other noises in the household with its penetrating intensity, and transformed the bedroom from a safe refuge to an environment of insecurity. In the gallery space, the artist enables the spectator to become part of the work and to perceive his/ her own association linked to the acoustic experience.V PRIESTORE MEDZI MOJOU IZBOU A ZVYŠKOM BYTU, SA VYNÁRAJÚ NEJASNÉ SPOMIENKY NA DETSTVO: zvuková inštalácia, 2015

Východiskom zvukovej site specific inštalácie Petra Barényiho sú jeho spomienky z detstva. Autor v galerijnom priestore zrekonštruoval zvukovú kulisu silného vetra, ktorý ako dieťa počúval vo svojej izbe. Zvuk pripomínajúci kvílenie prehlušil svojou prenikavou intenzitou všetky ostatné zvuky v domácnosti a detskú izbu ako bezpečné útočisko premenil na prostredie neistoty. Umelec v galerijnom priestore umožňuje divákovi stať sa súčasťou diela a vnímať vlastné asociácie spojené s akustickým zážitkom.