TIME: site-specific sound installation, 2013

Artwork was made especially for museum exposition of historical watches at Old Castle Banska Stiavnica, during the Invisible Stiavnica project. The time is measured in hours, minutes and seconds. But how is the time measured by clocks when they stop and become exhibits?

TIME: site-specific zvuková inštalácia, 2013

Dielo vzniklo špeciálne pre muzeálnu expozíciu zbierky starých hodín na Starom zámku v Banskej Štiavnici, kde je aj permanentne vystavené. Je súčasťou projektu Neviditeľná Štiavnica. Čas je odrátavaný hodinami, minútami a sekundami. Ako je čas odrátavaný hodinám, keď zastanú a stanú sa exponátom?