MENU: installation, 2012

Ústrednou "postavou" inštalácie Menu je okrem autentického stolovania preneseného do galérie priamo z môjho bytu, hlavne klasický plastový držiak na menu, akých sú v reštauráciách stovky. Namiesto toho, čo dnes bude na obed, ukazuje starú nájdenú pohľadnicu s motívom Ježiša, kráčajúceho s barančekom v náručí. Táto ponuka jedla odľahčene vizualizuje situáciu, ktorá sa v mnohých domácnostiach nielen pri nedeľnom obede opakuje - modlitbu pred jedlom, a poďakovanie za dary, ktoré sa budú požívať.
Je pre mňa prirodzené vo svojej tvorbe pracovať s osobnými témami. Modlitba pred jedlom bola v našej rodine zvyklosťou. Väčšinu detstva som pri obednom stole sedel iba s mamou. na jej mieste už teraz sedí niekto iný. nežijem už ani v byte, v ktorom som vyrastal. V nových podmienkach prehodnocujem to, čo bolo kedysi samozrejmosťou. A tak rozmýšľam nad tým, kto nám v týchto časoch pomáha prežiť...

Inštalácia vznikla špeciálne pre výstavu Oltáre súčasnosti - súčasné oltáre ktorá sa konala v Turčianskej galérii v Martine.