THE CAUSE OF DEATH : a text written on a wall with a neon marker, 2011.

This installation was first introduced on the Showrooms exhibition (Enter Gallery, Bratislava 2011) and it belongs to the specific works reflecting the death of the artist’s mother. The texts written on the white wall with a neon marker list different ways of death the author wouldn’t like to die of.PRÍČINA SMRTI: inštalácia, text napísaný zvýrazňovačom na stene, 2011.

Inštalácia bola predstavená na výstave Showrooms (Galéria Enter, Bratislava 2011) a patrí medzi diela špecificky reflektujúce smrť umelcovej matky. Texty napísané na bielu stenu neónovým zvýrazňovačom vypočítavajú zoznam spôsobov smrti, akými by umelec nechcel zomrieť.