I DON´T LIKE PEOPLE WHO SMILE AT ME, EVEN THOUGH THEY DON´T LIKE ME: light installation, text projected onto walls and onto visitors from an overhead projector, 2011.

The minimalist light installation where the author (with the help of an overhead projector) projects a sheet of paper/film saying: “I dont like people who smiled at me even though they dont like me”. In this way he wants the spectator to feel this uncomfortable feeling we have when such a situation happens in the real life. Thematically, we can classify this installation in the field where the author presents himself – his life, ideas, events – modestly, without any pathos or irony. And this is at the same time the major topic of his work.NEMÁM RÁD ĽUDÍ, KTORÍ SA NA MŇA USMIEVAJÚ, AJ KEĎ MA NEMAJÚ RADI: svetelná inštalácia, text projektovaný z meotaru na steny a na vstupujúcich divákov, 2011.

Minimalistická svetelná inštalácia, v ktorej umelec prostredníctvom meotaru projektuje do vstupného priestoru miestnosti, do výšky očí vstupujúceho diváka, hárok papiera/fólie s nápisom "Nemám rád ľudí, ktorí sa na mňa usmievajú, aj keď ma nemajú". Takto chce u diváka navodiť podobne intenzívne nepríjemný pocit, akým je pre neho popísaná situácia. Inštalácia patrí do tematickej oblasti, v ktorej umelec bez pátosu či irónie, so skromnosťou sebe vlastnou, predstavuje sám seba - svoj život, myšlienky, udalosti - ako jednu z nosných tém svojej umeleckej tvorby.